Headerbild

Medlems- och terminsavgift

Medlemsavgift och Terminsavgift gäller för alla som vill spela bordtennis i Köpings BTK, både ungdomar och äldre. När man betalat både medlemsavgift och terminsavgift kan man träna så mycket man vill och delta i seriespel utan extra kostnad. Tävlingar betalar man dock själv (se "Om du vill tävla" i menyn till vänster.

Medlemsavgiften är 100 kr för enskild oavsett ålder (aktiv eller stödmedlem).
Man kan även välja Familjemedlemsskap för 250 kr. I familjemedlemsskapet kan hela familjen ingå - skriv i så fall namn och personnummer på alla som ingår i familjemedlemsskapet vid inbetalningen.

Den gäller ett kalenderår, t.ex. jan-dec 2023.
Betalas en gång per år.

Terminsavgiften är 300 kr och gäller för alla som är aktiva i tränings- och/eller tävling/seriespel.
Terminsavgiften ska betalas varje termin. Vårterminen är jan-jun. Höstterminen är jul-dec. Betalas alltså två gånger per år.

Alla inbetalningar ska göras till Köpings BTKs bankgiro 5779-8266.
Skriv tydligt vad betalningen gäller. När man betalar medlemsavgiften ska även personnummer med 10 siffror (ååmmdd-xxxx) anges. Personnumret behövs för registreringen i Riksidrottförbundets register.